KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Družstevní bydlení pro mladé: Město Brno spustilo registraci
Zpět

Družstevní bydlení pro mladé: Město Brno spustilo registraci

Přidáno 2. 10. 2018
Ilustrační foto
Městský projekt Družstevní bydlení pro mladé, který zastupitelé města Brna schválili na zářijovém zasedání, vstupuje do další fáze. Od 1. října mohou zájemci posílat své přihlášky.
Žadatelé musejí splňovat několik podmínek, například jim musí být mezi 18 a 36 lety (ke dni podání žádosti), musejí být občany ČR nebo EU a nesmějí vlastnit nemovitost určenou k bydlení. Všechna kritéria naleznete na https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-skolstvi-a-prorodinne-politiky/bytovy-odbor/druzstevni-bydleni-pro-mlade/. Žadatelé splňující uvedené podmínky budou přijímáni do družstva v pořadí dle data (hodiny a minuty) podání žádosti. Upřednostněni budou manželé, partneři, samoživitel nebo samoživitelka, jsou-li rodičem dítěte nebo dětí žijících ve společné domácnosti (vztahuje se také na děti osvojené jedním z manželů nebo partnerů).
„Bytová situace je v Brně dlouhodobě složitá, poptávka převyšuje nabídku a zejména menších a cenově dostupných bytů, vhodných pro mladé páry a rodiny, se nedostává. Proto město vyhradilo tři rozvojové lokality, Černovice, „Na Kaménkách“; Nový Lískovec, Kamenný vrch II; Starý Lískovec, U Penzionu. Tyto lokality budou určené pro družstevní bydlení mladých a má podpořit v touze po vlastním bydlení zejména ty, kteří by hůře dosahovali na hypoteční úvěry,“ vysvětlil první náměstek primátora Petr Hladík.
Přihláška se bude podávat pouze elektronicky, a to skrze on-line přihlášku zveřejněnou na webových stránkách www.brno.cz , sekce Bytový odbor / Družstevní bydlení pro mladé. Přihlašování je spuštěno od 1. října 2018. Pokud bude přihláška přijata v pořádku, žadateli přijde potvrzení e-mailem.
Přihláška do projektu Družstevního bydlení pro mladé je prvním iniciačním krokem směrem k získání bytu v rámci projektu Družstevního bydlení pro mladé, svým charakterem není právně závazná a má formu čestného prohlášení. Žadatel může kdykoliv z projektu Družstevního bydlení pro mladé před faktickým vstupem do bytového družstva na základě vlastního prohlášení (volná forma podání) vystoupit.

Miroslav Klimeš, místostarosta