KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Porušení koaliční smlouvy
Zpět

Porušení koaliční smlouvy

Přidáno 26. 6. 2022
Ilustrační foto
Ani po 28 letech nebude mít Brno nový územní plán. Zastupitelstvo města Brna návrh územního plánu nepřijalo. Naopak na návrh ODS se bude znovu přepracovávat. To znamená odložení výstavby nového bydlení, parků nebo škol o další roky. Tento postup podpořila nová hlasovací koalice ODS, ANO a ČSSD. 

Mrzí mě, že takto důležitý materiál se stal předmětem předvolebního politického boje. Opravdu není mým stylem politiky, abych tři a půl roku tvrdil veřejnosti, že prosazení nového územního plánu je moje hlavní priorita a pak ho ani nepodpořil. Přijetí tak důležitého dokumentu by mělo probíhat podle nejlepšího svědomí každého zastupitele. Proto jsem navrhoval, aby se územní plán hlasoval až na podzim po komunálních volbách. Navíc v této době už může být také jasný výklad k pozemkům, které město Brno získalo od Státního pozemkového úřadu. To ale neprošlo. 

Už nyní se tu nedá prakticky bydlet, mladá generace Brňáků odchází za hranice města a pak do Brna dojíždí za prací a za službami, což má zásadní dopady na dopravu. Každým rokem řešíme nedostatek míst ve školkách a novou školku tu ani nemůžeme postavit. Nemůžeme stavět ani stěžejní dopravní stavby, abychom dokázali dostat auta pryč ze středu města.

Na nový územní plán, který by tohle umožnil, čekáme přes 20 let. Nyní se Brno rozvíjí podle plánu z roku 1994, který absolutně neodpovídá současným požadavkům na moderní město.

Bezmála čtyři roky jsme intenzivně územní plán připravovali. Obrovský kus dobré práce na něm odvedl můj kolega Filip Chvátal, patří mu za to respekt a velké díky. Vedení města si nový územní plán určilo jako svou jasnou prioritu v koaliční smlouvě. A tři a půl roku měla příprava územního plánu jasnou podporu celého vedení. Připravený návrh prošel třemi koly připomínek a třemi veřejnými projednáními. Byl podroben odborným posouzením a obstál.

Nepůjde zahájit přestavba bývalých průmyslových zón uvnitř města, kde jsou dnes opuštěné výrobní areály, brownfieldy. Jde celkem o 33ha a jedná se například o Cejl, Špitálku, Šmeral, Křenovou. 

Nepůjde dostavět nová školka a občanská vybavenost na Sadové. Aktuálně zde probíhá soutěž na Základní a mateřskou školu. 

Nebude možné postavit více než 2000 městských bytů pro mladé rodiny nebo seniory. Zablokuje se také výstavba dalších několika tisíců soukromých bytů. 

Zpomalí se tím i plánovaná výstavba družstevních bytů. 

Nebude možné vybudovat nové parky a další plánované zelené plochy. Například nebude moci být realizován park v Černovické pískovně, který vychází z architektonické soutěže nebo park v oblasti železniční polikliniky. Zablokován bude také vznik nových městských zahrádek.

Nedojde ke zhodnocení pozemků v technologickém parku a nebude možné plánované rozšíření kampusu v Bohunicích. 

Nebude možné realizovat Brněnskou třídu, naopak v územním plánu zůstanou plány z 80. let na zbourání ulic Traubova a Příční. 

Nebude možné dostavět velký městský okruh v jižní části města v okolí Makra, který by znamenal napojení na D2 a zásadní odklon dopravy z centra Komárova. Stejně také nebude možné postavit mimoúrovňovou křižovatku v Chrlicích, která má spojovat D2 s D52 a kde aktuálně probíhají projekční práce. 

Nebudou možné vybudovat obchvaty Maloměřic a Obřan, Bosonoh nebo Žebětína, které odklání dopravu pryč z těchto městských částí. Stejně tak nebude možné realizovat prodloužení některých stávajících tramvajových tratí. 

Přijetí územního plánu se odložilo nejméně o rok. Všechny výše zmíněné a připravované projekty budou o tuto dobu zdrženy, čímž dojde logicky k výraznému prodražení všech plánovaných akcí. Stávající územní plán nebude možné změnit, protože se bude muset řešit soulad s krajskými Zásadami územního rozvoje a také soulad s novým stavebním zákonem, což bohužel paralyzuje budoucí rozvoj města. 

Za chvíli budou komunální volby a všechny strany vám budou slibovat, že vyřeší bydlení nebo dopravu ve městě. Budou to ty stejné strany, které právě teď rozvoj Brna na příští roky zablokovaly.

Mgr. Petr Hladík
Kandidát na primátora města Brna