KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Pozvánka na pondělní zastupitelstvo MČ Brno - Bystrc
Zpět

Pozvánka na pondělní zastupitelstvo MČ Brno - Bystrc

Přidáno 17. 11. 2018
Ilustrační foto
Srdečně Vás zveme na pondělní ustavující Zastupitelstvo městské části, které se koná v pondělí 19. 11. 2018 v sále Společenského centra Bystrc na Odbojářské ulici č. 2 od 17.00 hodin a  má tento program:

1. Technické náležitosti

1.1 Zahájení – prezence

1.2 Složení slibu členů Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc

1.3 Schválení sčitatele a ověřovatelů zápisu

1.4 Informace o ověření zápisu

1.5 Schválení programu

2. Návrhy, připomínky a podněty občanů dle čl. 7, odst. 5. a dle čl. 10 Jednacího řádu ZMČ Brno-Bystrc

3. Hlavní jednání

3.01 Stanovení počtu členů Rady MČ Brno-Bystrc pro volební období 2018–2022

3.02 Určení počtu a funkcí dlouhodobě uvolněných a neuvolněných členů Zastupitelstva MČ

Brno-Bystrc

3.03 Zřízení výborů Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc ve volebním období 2018–2022 a stanovení počtu jejich členů

3.04 Volba členů volební komise pro ustavující zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc

3.05 Volba starosty MČ Brno-Bystrc

3.06 Volba místostarostů MČ Brno-Bystrc

3.07 Volba dalších členů Rady MČ Brno-Bystrc

3.08 Volba předsedů a místopředsedů výborů ZMČ Brno-Bystrc

3.09 Volba členů výborů ZMČ Brno-Bystrc

3.10 Svěření oblastí působnosti starostovi, místostarostům a neuvolněnému členu zastupitelstva MČ Brno-Bystrc

3.11 Určení místostarosty, který zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti

3.12 Termíny zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc v roce 2018 a 2019

3.13 1. návrh rozpočtu MČ Brno-Bystrc na rok 2019

3.14 Měsíční odměny neuvolněných členů ZMČ pro 8. volební období

3.15 Peněžitá plnění uvolněných a neuvolněných členů ZMČ z peněžního fondu nebo rozpočtu obce pro 8. volební období

3.16 Zásady pro poskytování náhrady mzdy (platu) a ušlého výdělku při výkonu veřejné funkce a jiných překážkách v práci z důvodu obecného zájmu pro 8. volební období

3.17 Stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého při překážkách ve výdělečné činnosti z důvodu obecného zájmu pro 8. volební období

4. Dotazy, připomínky, podněty členů zastupitelstva dle čl. 11 Jednacího řádu MČ Brno-Bystrc