KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Proč KDU-ČSL odmítla účast v povolební koalici?
Zpět

Proč KDU-ČSL odmítla účast v povolební koalici?

Přidáno 17. 11. 2018
V minulém čísle BN vyjádřil pan starosta smutek nad tím, že v nové koalici již nebude KDU-ČSL. Dovolte mi tedy pár slov k průběhu povolebního vyjednávání.
První povolební jednání proběhla z iniciativy pana starosty na radnici již v sobotu cca dvě hodiny před vyhlášením konečných výsledků voleb. Nepopírám vůli hledat společné průniky ke vzniku nové koalice s přítomnými zástupci ČSSD a ODS. I když jsme v tu dobu znali jen dílčí výsledky, pan starosta Kratochvíl nám bez větší diskuze nadiktoval rozdělení míst v nové radě a obsazení postů místostarostů s odpovědností za příslušné odbory.
 
Zarážející pro mě byly dvě skutečnosti. Pan starosta si usurpoval veškerou moc v tzv. silových odborech, a kromě odboru finančního a bytového, které měl ve své gesci již v uplynulém volební období, si přibral ještě odbor majetkový! Druhý varováním pro mě bylo, že ODS nemá nikoho, kdo by šel na radnici pracovat na plný úvazek a chce dva neuvolněné místostarosty (kteří budou pro obec pracovat až po pracovní době v zaměstnání). O co vlastně těmto lidem jde a má cenu s nimi do toho jít? S jakou motivací budou lidé, kteří v Bystrci či v Brně ve skutečnosti nebydlí, pracovat pro Bystrc?
 
Za této situace přizvala ČSSD k jednání hnutí ANO 2011. I když průběžné výsledky byly stále velmi těsné vzal si po krátkém jednání slovo opět pan starosta Kratochvíl a oznámil všem, že hnutí ANO dostane post uvolněného místostarosty plus jednoho radního (místostarosta se stává automaticky členem rady). S tím sobotní jednání skončilo.
 
Doma jsem si přehledně sepsal návrh pana starosty Kratochvíla na uvažovanou koalici, kde vítězná ČSSD měla získat starostu, neuvolněného místostarostu a jednoho radního, druhá ODS dva neuvolněné místostarosty plus jednoho radního, těsně třetí hnutí ANO 2011 by získalo uvolněného místostarostu plus jednoho radního a KDU-ČSL by měla neuvolněného místostarostu. To by znamenalo, že oproti předcházejícím volebním období by tím došlo k navýšení vedení radnice o dalšího místostarostu. A tedy i k nárůstu výdajů…
 
Na jednání v neděli už nebyla vůle diskutovat a cokoliv měnit a pan starosta navrhl, abychom podepsali koaliční smlouvu. Po jejím přečtení jsem vznesl dotaz, jak to bude dál s Bystrckými novinami, kde členové komise redakční rady dosud nemají možnost hodnotit i příspěvky starosty a místostarostů. (Nejen mně se toto pravidlo nelíbilo, a tak jsem už v uplynulém volebním období předložil návrh na změnu. Rada MČ Brno-Bystrc ale můj návrh zamítla.) Přítomní jakoukoli diskuzi o možné změně tohoto pravidla ještě před podpisem koaliční smlouvy odmítli.
 
Tolik stručně na vysvětlenou, proč KDU-ČSL účast ve vládnoucí koalici odmítla. Nabídka, která ležela na stole nám neumožňovala prosazovat náš program ani ovlivňovat dění na radnici. A my jsme nechtěli být jenom přívěšek v koalici, která si bude dělat co chce ať s námi nebo bez nás. Naše rozhodnutí nejít do koalice vyvolalo u zástupců ČSSD, ODS a ANO 2011 velké rozčarování. Tlačili ně mě, abych podepsal, nebyli však ochotni dát mi ani do večera čas na rozmyšlenou. Proto jsem celé jednání za KDU-ČSL ukončil a s přáním úspěchů při jednání s dalšími stranami jsem se rozloučil.
 
Miroslav Klimeš, předseda MO KDU-ČSL v Bystrci