KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Marian Jurečka: Zrušení nouzového stavu
Zpět

Marian Jurečka: Zrušení nouzového stavu

Přidáno 14. 2. 2021
Ilustrační foto
V souvislosti s ukončením nouzového stavu bych rád všechny uklidnil a ujistil, že naše kroky nejsou nijak neuvážené. Naopak. Jsme přesvědčení, že konečně musíme začít jednat cíleně, zaměřit se na fungující opatření ideálně v místě nákazy – například zavést testování ve firmách, izolovat nemocné doma aniž by ztratili více jak 40 % svých příjmů, což pro mnoho lidí znamená vážné existenční problémy. Podle nás není možné jen vydávat nařízení a plošně vše zakazovat. Chceme se vydat po funkční cestě a postupně zvládnout současnou kritickou situaci. Naším cílem je co nejrychleji zkrotit pandemii, a to i za pomocí vakcinace, aby nás co nejméně omezovala.

 
Patříme k nejhorším v Evropě i ve světě
A dovedl nás k tomu dosavadní styl vládního ne-řízení a celoplošný nouzový stav. Výhrůžky vlády, že od pondělí nastane totální zkáza se nezakládají na pravdě, všechna opatření nepadnou, armáda může dál poskytovat vojáky do nemocnic a ministerstvo školství už také informovalo, že s koncem nouzového stavu se pro děti a jejich rodiče nic nemění.
Chceme donutit vládu i společnost, aby o nařízeních více přemýšlela, více zapojila experty, analyzovala „tvrdá data“ a především zdůvodňovala své kroky, aby měly logiku. Rozhodnutí musí být založena na reálných číslech. Jen tak veřejnost pochopí, co se děje a proč a co má dodržovat.
 
Musíme myslet na lidi
Čtyři měsíce jsme vládu v rámci druhé vlny COVID-19 žádali při každé příležitosti i u prodlužování stavu nouze, ať změní některé nesmyslné parametry omezujících opatření, nebo ať je doloží čísly. Chtěli jsme, aby podpořila chování lidí při dodržování karantény finanční motivací, aby nenechávala lidi padat do brutálního propadu příjmů, aby zohlednila rodiče, samoživitele, živnostníky. Vláda někoho podpořila, někoho ne a desetitisíce lidí nyní musí živořit bez jediné koruny pomoci. Čtyři měsíce na naše náměty, prosby, výzvy k jednání nikdo z členů vlády nereagoval.
 
Co se od pondělí změní?
Ministerstvo zdravotnictví stále může pro celé území republiky nařídit v nezbytně nutném rozsahu většinu mimořádných opatření, která až dosud byla předmětem nařízení vlády, a to dle krizového zákona.
 
Z výše uvedeného jasně plyne, že lze podle zákona o ochraně veřejného zdraví bez problémů postupovat. Mimořádná nařízení ale musí být, na rozdíl od krizového zákona opravdu nezbytná a přiměřená a tato nezbytnost a přiměřenost musí být řádně odůvodněná. 
 
  • Už neobstojí plošná opatření tam, kde postačí opatření lokální, která mají pravomoc pro své území vydávat ve stejném rozsahu krajské hygienické stanice.
  • Ministerstvo zdravotnictví je také oprávněno koordinovat činnost krajských hygienických stanic a zpracování pandemických plánů. 
  • Izolace a karantény lze nařizovat bez ohledu na krizový stav. 
  • Také opatření na hranicích (např. omezení vstupu) jsou již dnes činěna mimo režim krizového zákona.
  • Pomoc Armády ČR lze nadále využít – podle zákona je to možné i mimo krizový stav při jiných závažných situacích ohrožujících životy a zdraví. 
  • Lze využít i pomoci Hasičských záchranných sborů – podle zákona HZS plní mimořádně i úkoly, jejichž splnění je nezbytné v zájmu ochrany života nebo zdraví obyvatel.
 
Ochrana lidských životů je pro nás nejdůležitější
Potřebujeme chránit životy a zdraví lidí, což je pro KDU-ČSL tím nejdůležitějším parametrem a už nyní k tomu máme zákony. Jde to i bez nouzového stavu a jsme přesvědčení, že cílená opatření nám přinesou mnohem větší užitek než ta plošná, která nefungovala.
 
Naší prioritou je chránit životy lidí, ale současně musíme dělat všechno proto, abychom lidem nezničili živobytí, ekonomiku a vzdělávání mladých generací. Tím bychom se totiž připravili o budoucnost. A to za lidovce, kteří vždy byli zodpovědnými vůči sobě i okolí, opravdu nechceme.
 
 
Marian Jurečka
předseda KDU-ČSL